Noteikumi un Nosacījumi

LŪDZU IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS UZMANĪGI.

Šie noteikumi un nosacījumi aptver svarīgu informāciju par IMPULSE HEALTH & PERFORMANCE Tīmekļa vietnes www.im-pulse.lv, Programmu un Abonementiem, kā arī piemērotajām maksām. Jūsu Abonementu regulē šie Noteikumi un Nosacījumi, kā arī mūsu Maksājumu Noteikumi.

Definīcijas

Šajos noteikumos un nosacījumos ir piemērotas šādas definīcijas:

 1. Partneri ir jebkura ar mums saistīta sabiedrība.
 2. Lietotne ir IMPULSE HEALTH & PERFORMANCE www.im-pulse.lv lietotne, kura pieder mums un, kuru mēs uzturam, dodot piekļuvi Tīmekļa vietnei no tādām ierīcēm, kā mobilie tālruņi, datori un planšetdatori;
 3. Facebook grupa ir Facebook grupa, kurā reģistrētie lietotāji var komunicēt savā starpā, izmantojot Tīmekļa vietni vai citu trešo pušu platformu, tostarp, bet ne tikai, Facebook;
 4. Licence ir mūsu piešķirtā licence Jums, kas regulē Tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem;
 5. Mēs, mūsu, mums apzīmē IMPULSE HEALTH & PERFORMANCE Sia kā www.im-pulse.lv
 6. Puse ir kāda no pusēm šiem noteikumiem un nosacījumiem, tai skaitā šīs puses tiesību pārņēmējus, administratorus, un, ja puse sastāv no vairāk kā vienas personas, tad šie noteikumi un nosacījumi ir saistoši šai pusei kopīgi un katrai personai no tās atsevišķi;
 7. Programma ir IMPULSE HEALTH & PERFORMANCE programma, piedāvāta caur Tīmekļa vietni www.im-pulse.lv
 8. Abonements ir abonements ar IMPULSE HEALTH & PERFORMANCE, kas dod tiesības izmantot Tīmekļa vietni, tās saturu, Programmu un/vai Facebook grupu;
 9. Noteikumi un nosacījumi ir šie noteikumi un nosacījumi, kas laiku pa laikam tiek grozīti;
 10. Tīmekļa vietne aptver kopā tīmekļa vietni www.im-pulse.lv, Facebook grupu, Programmu, produktus un/vai pakalpojumus, kurus piedāvā un īsteno IMPULSE HEALTH & PERFORMANCE SIA
 11. Jūs, Jūsu, Jums apzīmē Jūs, personu, kura izmanto tīmekļa vietni un piekrīt noteikumiem un nosacījumiem Tīmekļa vietnes un tās satura izmantošanai. Ņemiet vērā, ka šajos Noteikumos un Nosacījumos, vienskaitļa vārdi ietver arī daudzskaitļu vārdus un daudzskaitļu vārdi ietver vienskaitļa vārdus.

Licence

 1. Pamatojoties uz šiem noteikumiem un nosacījumiem, Jums tiek piešķirta neekskluzīva, nenododama, nedalāma licence priekš personiskas piekļuves un lietošanas, nekomerciālos nolūkos, Tīmekļa vietnei un pakalpojumiem, kas piedāvāti Tīmekļa vietnē(“Pakalpojumi”).
 2. Šī Licence ir spēkā līdz tās izbeigšanai saskaņā ar šo Vienošanos.

Tīmekļa vietne

 1. Šie Noteikumi un Nosacījumi regulē Jūsu tiesības izmantot Tīmekļa vietni un Jūsu piekļuvi un tiesības izmantot Programmu, Facebook grupu, un/vai jebkuru produktu vai pakalpojumu, kas iegūts saistībā ar Programmu un/vai jebkuru tīmekļa vietņu saiti, kas pieejama Tīmekļa vietnē uz kādu citu tīmekļa vietni.
 2. Lejupielādējot jebkādu saturu no Tīmekļa vietnes uz Jūsu datora, Jūs neiegūstat īpašumtiesības šim saturam un lejupielādējot jebkādu saturu Jūs piekrītat neizmantot šo saturu nelikumīgiem nolūkiem, un Jūs piekrītat izmantot Tīmekļa vietni tikai personiskai lietošanai un ne komerciāliem vai citiem nolūkiem, kas iet pretrunā šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, kā arī mūsu likumīgajām tiesībām attiecībā uz Tīmekļa vietni, Programmu un/vai Facebook grupu.
 3. Jūs piekrītat tam, ja Jūs lejupielādēsiet jebkādu saturu no Tīmekļa vietnes, Jūs to nepavairosiet, neizplatīsiet personīgi, nepublicēsiet, neaugšupielādēsiet jebkādai trešajai pusei, nepublicēsiet sociālajos tīklos saturu jebkādā formātā personīgi vai citādāk un/vai neizplatīsiet to trešajai pusei, kas pārkāptu mūsu intelektuālā īpašuma tiesības.
 4. Jūs piekrītat tam, ka lejupielādējot jebkādu pakalpojumu vai produktu no Tīmekļa vietnes, Jūs to neiznomāsiet vai neaizdosiet trešajai pusei, kā arī neveiksiet dekompilāciju, nemodificēsiet, neņemsiet saturu no Tīmekļa vietnes un/vai nepadarīsiet to pieejamu tīklā, kur tam varētu piekļūt vairākas ierīces vienlaikus.
 5. Jūs piekrītat tam, ka Tīmekļa vietnes lietošanā Jūs nepārkāpsiet likumu, ieskaitot tos, kas regulē konkurenci, reklamēšanu, patērētāju aizsardzības likumus, privātumu, surogātpastu sūtīšanu,intelektuālā īpašuma tiesības un/vai neslavas celšanu.
 6. Jūs piekrītat tam, ka lietojot Tīmekļa vietni Jūs nepublicēsiet draudošus, aizskarošus, apmelojošus, aizvainojošus, naidīgus tekstus, kā arī nepalīdzēsiet citiem veikt šādas darbības jebkādā veidā.
 7. Jūs piekrītat tam, ka mēs varam, un paturam tiesības, dzēst Jūsu komentārus par Tīmekļa vietni, tās saturu, individuālajiem pārstāvjiem, konsultantiem un/vai darbiniekiem, kuri pēc mūsu ieskatiem var kaitēt IMPULSE HEALTH & PERFORMANCE SIA.
 8. Tīmekļa vietnes saturs ieskaitot, bet ne tikai tekstu, programmatūru, skriptus, grafikus, attēlus, skaņas, mūziku, video, interaktīvos līdzekļus un tamlīdzīgus materiālus, kā arī preču zīmes, logo pieder mums vai ir licencēts mums, ievērojot autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības saskaņā ar likumu.

Jūsu Vienošanās un Abonementi

 1. Reģistrējoties un lietojot Tīmekļa vietni ieskaitot jebkuru un visas Tīmekļa vietnes lapas, Programmu un/vai Pakalpojumus un produktus, informāciju, tekstus un attēlus, kas piedāvāti Tīmekļa vietnē, tiek uzskatīts, ka Jūs esat iepazinies un personīgi piekrītat Noteikumiem un Nosacījumiem.
 2. Mēs piedāvājam viena (1), trīs (3), sešu (6) un divpadsmit (12) mēnešu Abonementus. Un 66 dienu apmācību programmu, apmaksājamu vienā vai dalītā maksājumā. Maksājumus par katru Abonementu regulē šie Noteikumi un Nosacījumi, kā arī mūsu Maksājumu Noteikumi, kas veido daļu no šiem Noteikumiem un Nosacījumiem.
 3. Mēs laiku pa laikam varam piedāvāt speciālus piedāvājumus un īpašas atlaides, uz kuriem attiecas atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kopā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem.

Atbilstība

 1. Jūs apliecināt un garantējat, ka esat vismaz 18 gadus vecs un būsiet atbildīgs par informāciju, kas sniegta, izveidojot Abonementu. Šī programma nav veidota un nav ieteicama personām zem 18 gadu vecuma. Ja Jūs izmantojat Tīmekļa vietni vai abonējiet piekļuvi Programmai vai jebkādam pakalpojumam vai produktam, kas pieejams Tīmekļa vietnē kādas personas vārdā, kura nav vismaz 18 gadus veca, tad Jūs apliecināt, ka esat šīs personas likumīgais aizbildnis un esat atbildīgs par šīs personas Noteikumu un nosacījumu ievērošanu.
 2. Bez ierobežojumiem Tīmekļa vietne ir pieejama tikai personām, ar kurām var noslēgt juridiski saistošu līgumu saskaņā ar LR likumudošanu.
 3. Mums ir tiesības atteikties sadarboties ar Jums jebkurā brīdī, pēc mūsu ieskaitiem, ieskaitot Jūsu abonementa apturēšanu vai izbeigšanu, ja mēs uzskatām, ka Jūs varētu celt neslavu mums, personām, kas pārstāv mūs tirgū , citiem lietotājiem un Facebook grupas pārstāvjiem vai citādāk ierobežot citu pušu tiesības izmantot Tīmekļa vietni vai piekļūšanu tās saturam un sadaļām vai arī ja Jūs jebkādā citā veidā pārkāpsiet šos Noteikumus un Nosacījumus.

Tīmekļa vietnes ABONEMENTS

 1. Jūs piekrītat sniegt precīzas un patiesas detaļas par sevi priekš Abonementa, Programmas un/vai pievienošanai Facebook grupai un mēs paturam tiesības apturēt vai izbeigt Jūsu Abonementu, ja mēs atklāsim Jūs jebkurā brīdī esat sniedzis neprecīzu, nepilnu vai nepareizu personīgo informāciju.
 2. Kad Jūs reģistrēsities Tīmekļa vietnē Jums tiks piešķirta piekļuve “Tikai klientu” e-pasta abonementam un Facebook grupai.
 3. Piekļuve informācijai, kas pieejama caur Tīmekļa vietnes abonementu un Facebook grupu ir tikai priekš Jūsu pašu izmantošanas.
 4. Jebkāda parole vai tiesības, lai piekļūtu “Tikai klientu” e-pasta abonementam un Facebook grupai, kā arī e-pasta abonementa un Facebook grupas saturs un tā izmantošana nav nododama trešajai pusei.
 5. Mēs paturam tiesības, pēc mūsu ieskatiem, pārtraukt Jūsu piekļuvi e-pasta abonementam un Facebook grupai, ja, pēc mūsu domām, Jūs neesat spējis ievērot šos Noteikumus un Nosacījumus.
 6. Mēs paturam tiesības, pēc mūsu ieskatiem, pārtraukt Jūsu piekļuvi Facebook grupai, brīdī, kad Jūs pārtraucat savu dalību.

Trešās puses

 1. Mēs varam izmantot trešās puses, lai mums palīdzētu sniegt mūsu Pakalpojumus Jums, ieskaitot maksājumu apstrādi un klientu reģistrāciju. Šīm trešajām pusēm var būt piekļuve personīgai informācijai, lai viņi spētu funkcionēt. Viņi nedrīkst izmantot Jūsu informāciju citiem nolūkiem.
 2. Tīmekļa vietne var saturēt tīmekļa vietņu saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šādas saites ir sniegtas tikai ērtības dēļ un IMPULSE HEALTH & PERFORMANCE neuzņemas atbildību par to, kā Jūs izmantojat trešo pušu tīmekļa vietnes un saturu, kas tajās atrodams. Mēs iesakām Jums izlasīt noteikumus un nosacījumus un/vai privātuma politiku jebkurai trešās puses mājaslapai, kuru Jūs apmeklējat.

Facebook grupa

 1. Jūs apzināties, ka Facebook grupa ir domāta publiskai komunikācijai.
 2. Lai kļūtu par IMPULSE Facebook grupas biedru, Jūs piekrītat sniegt patiesas, precīzas detaļas par sevi, kā tas ir prasīts Facebook reģistrācijas lapā.
 3. Jūs izmantosiet IMPULSE Facebook grupu tikai pozitīviem un atbalstošiem nolūkiem un nepublicēsiet un nekomentēsiet neko negatīvu, vai ko tādu, kas varētu būt aizvainojošs pret citiem IMPULSE Facebook grupas lietotājiem.
 4. Jūs nelietosiet IMPULSE Facebook grupu:

39.1. priekš jebkādiem nelikumīgiem, necienīgiem, aizskarošiem, draudošiem vai citādiem nepieņemamiem nolūkiem;

39.2. lai aicinātu citus veikt darbības, kas minētas apakšpunktā 40.1.;

39.3.lai traucētu citiem likumīgi un saprātīgi izmantot IMPULSE Facebook grupu;

39.4. lai mēģinātu tieši vai netieši atļaut trešai pusei piekļūt Facebook grupai caur Jūsu Abonementu.

39.5. Jūs apzināties, ka Facebook grupas regulētāji patur tiesības noņemt ziņas iekš Facebook grupas, kuras ir nepieklājīgas vai, kuras var veikt negatīvas sekas Programmai un/vai tās reputācijai.

Atjaunošana un Izbeigšana

 1. Jūsu Abonements automātiski tiks atjaunināts uz tādu pašu termiņu, kā Jūsu sākotnējā abonementa termiņš, ja vien Jūs neatcelsiet savu abonementu savā www.im-pulse.lv lietotāja profilu. Abonements ir jāatceļ 24 stundas pirms abonementa beigu datuma, lai izvairītos no maksas par nākamo abonēšanas periodu.
 2. Atcelšana tīmekļa vietnē (www.im-pulse.lv), ejot uz iestatījumu sadaļu tīmekļa vietnē, tālāk ejot uz "mans abonements" un izvēloties “Atcelt/ mainīt abonementu”.
 3. Abonementu Jūs varat atcelt, veicot 41. punktā norādītās darbības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kompensācija netiks izsniegta pēc atcelšanas. Jūsu samaksātā abonementa beigās mēs deaktivizēsim kontu ar Jūsu vārdu, Jūsu Tīmekļa vietnes abonementu un arhivēsim jebkādu informāciju par Jums, Jūsu kontu mūsu datu bāzē, kā arī pārtrauksim Jums sniegt jebkādu informāciju. Jūsu informācija drīkst tikt uzglabāta 7 gadus pēc Jūsu pirkuma un/vai Abonementa, kurā brīdī tā tiks izdzēsta vai iznīcināta.
 4. Mēs drīkstam izbeigt Jūsu Abonementu un/vai piedalīšanos Facebook grupā, pēc mūsu ieskatiem, ja mēs uzskatām, ka Jūs esat pārkāpis kādu no šiem Noteikumiem un Nosacījumiem un/vai Jūs sekmējat kādas trešās puses nelikumīgas darbības saistībā ar Tīmekļa vietni. Mēs esam tiesīgi veikt jebkādas citas darbības, kas nepieciešamas, lai šie Noteikumus un nosacījumus tiktu ievēroti.

Maksājumi

 1. Pērkot jebkādu produktu vai Pakalpojumu no Tīmekļa vietnes (“Pirkums”), Jūs piekrītat: (a) maksāt izmantojot derīgu kredītkarti (vai cita veida maksājumu, ko mēs atļaujam); (b) sniegt mums pilnīgu informāciju, kā prasīts pirkumuma pasūtījumuma veidlapā, ieskaitot pilnu vārdu, e-pasta adresi, kredītkartes detaļas un maksājuma informāciju. Ja mēs atklāsim vai uzskatīsim, ka kāda informācija, ko Jūs sniedzāt ir neprecīza vai nepilna, mēs paturam tiesības neturpināt Jūsu maksājumu vai aizkavēt vai pārtraukt Jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei, Programmai vai jebkuram pakalpojumam vai produktam, ko mēs sniedzām jebkurā brīdī, un Jūs zaudējat tiesības uz kompensāciju par jebkuru no maksājumiem, kuru Jūs veicāt.
 2. Visi Tīmekļa vietnes pirkumi tiek droši apstrādāti, izmantojot mūsu trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Lūdzu, skatiet viņu noteikumus un nosacījumus, lai iegūtu papildu informāciju. (www.stripe.com)
 3. Visas transakcijas tiek veiktas izmantojot SSL(secure sockets layer), un atbilst PCI (payment card industry) standartam. Mēs neuzglabājam Jūsu kredīt karšu detaļas, to dara Stripe (maksājumu apstrādes platforma; www.stripe.com ).
 4. Viena (1), trīs (3), sešu (6) un divpadsmit (12) mēnešu Abonementi ir maksājami avansā, veicot vienreizēju maksājumu abonēšanas sākumā.
 5. Abonēšana tiks automātiski atjaunota nākamā norēķinu perioda pirmajā dienā, ja vien jūs mums skaidri nenorādīsiet, ka nevēlaties to atjaunot saskaņā ar Noteikumu un Nosacījumu 41. punktu.
 6. Visas izmaksas ir Euro valūtā, ja vien nav norādīts citādāk.
 7. Jūs apzināties un piekrītat tam, ka cenas mainīsies atkarībā no Abonementa veida.

Riski un Atbildības Ierobežojums

 1. Jūs saņemsiet piekļuvi programmai līdz ko Jūs būsiet veikuši maksājumu.
 2. Mēs nesniedzam aptuveno piegādes laiku, un Jūs piekrītat, ka attiecībā uz piegādi laiks nav noteicošais.
 3. Kad mēs sniedzam piekļuvi tiešsaistes Programmai un Jūs apgalvojat, ka Jūs neesat saņēmuši šādu piekļuvi, tad Jums jāsazinās ar mums caur hello@im-pulse.lv 7 dienu laikā kopš dienas, kad Jūs veicāt Programmas pirkumu, lai mēs varētu izskatīt šo situāciju.
 4. Jūs apzināties, ka Jūsu piedalīšanās fizsikajās aktivitātēs var iekļaut sevī riskus, ieskaitot personīgās traumas. Pirms piedalīšanās jebkāda veida fiziskajās aktivitātēs, Jums ir jāizvērtē visi ar to saistītie riski, tostarp riski, ko var izraisīt Jūsu paša darbība vai bezdarbība, Jūsu veselības stāvoklis, citu Tīmekļa vietnes lietotāju veselības stāvoklis, kā arī riski, kas Jums nav zināmi vai nav viegli paredzami fizisko aktivitāšu dalības laikā. Piedaloties jūs to darāt brīvprātīgi un uz savu risku. Ciktāl to atļauj un pieprasa likums, šis ir brīdinājums par risku saskaņā ar dažādiem civiltiesiskās atbildības un patērētāju aizsardzības tiesību aktiem. Jūs uzņematies visus riskus saistībā ar savu dalību visa veida aktivitātēs, kuru mēs piedāvājam.

Garantija & Atmaksa

 1. Ievērojot tiesības, kas jums piešķirtas ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kuras nevar tikt izslēgtas, ņemot vērā Programmas un/vai produktu un pakalpojumu, kas piedāvāts Tīmekļa vietnē un par cik mēs neuzstādam Jums kā lietot Programmu un/vai produktus vai pakalpojumus, ko piedāvā Tīmekļa vietne, mēs nesniedzam garantiju jebkādiem rezultātiem, kas asociēti ar Programmas izmantošanu, kā arī par jebkādu produktu vai pakalpojumu izmantošanu, kas pieejamas Tīmekļa vietnē.
 2. Jūs skaidri apzināties, ka, izmantojot Tīmekļa vietni un tās produktus un/vai pakalpojumus, Jūs paši uzņematies risku.
 3. Mēs nepiedāvājam atmaksu par neizmantotiem Abonementa periodiem, nejaušiem pirkumiem, veselības stāvokļiem vai citiem līdzīgiem iemesliem vai notikumiem, ja vien to neprasa likums.

Privātuma Politika

 1. Mums ir svarīgs Jūsu privātums. Mūsu Privātuma politika ir iekļauta šajos Noteikumos un Nosacījumos ar atsauci. Lūdzu uzmanīgi izlasiet mūsu Privātuma Politiku par informāciju par to, kā tiek vākta, izmantota un izpausta Jūsu personīgā informācija. Mēs pārvaldīsim jūsu personīgo informāciju saskaņā ar mūsu Privātuma Politiku. Jūs varat atrast mūsu Privātuma Politikas kopiju Tīmekļa vietnē/Lietotnē.

Medicīniskā atruna

 1. Mēs neesam medicīniska organizācija un nedrīkstam un nedosim Jums jebkādus medicīniskus padomus vai medicīnisku palīdzību jebkādā formā. Nekas no Tīmekļa vietnes nav jāuztver vai jāsaprot kā medicīniskie padomi vai palīdzība, kā arī tas nav jāinterpretē aizvietojot medicīnisku padomu vai palīdzību, bet ir jāmeklē medicīniskie padomi vai palīdzība no kvalificētiem, praktizējošiem speciālistiem atkarībā no Jūsu konkrētajiem apstākļiem un vajadzībām. Tikai Jūs pats esat atbildīgs par savas veselības un labsajūtas novērtēšanu un/ vai ņemot vērā apstākļus Jums vajadzētu izmantot Tīmekļa vietni un/vai piedalīties Programmā un/vai izmantot pakalpojumus un produktus. Pirms Tīmekļa vietnes Programmas un/vai tās produktu un pakalpojumu izmantošanas, mēs iesakām konsultēties ar Jūsu ģimenes ārstu vai sporta ārstu.
 2. Jūs piekrītat, ka ne mēs, ne mūsu partneri, pakalpojumu sniedzēji un/vai piegādātāji negarantējam vai nesniedzam nekādu priekštatu par saturu, produktiem, pakalpojumiem vai piedāvājumiem, kas piedāvāti Tīmekļa vietnē, un it īpaši neatspoguļojam šādu saturu, produktu, pakalpojumu vai piedāvājumu riskus, rezultātus vai precizitāti. Tas ir uz Jūsu atbildību, kā Jūs izmantojat Tīmekļa vietni, Programmu vai tās produktus un pakalpojumus.
 3. Personām ar iepriekšēju medicīnisku stāvokli, sliktu veselību vai jebkādām bažām par jaunas fitnesa programmas uzsākšanu pirms jebkuras Programmas uzsākšanas jākonsultējas ar attiecīgu veselības aprūpes speciālistu.
 4. Jūs esat atbildīgs par neatkarīgas konsultācijas meklēšanu no atbilstoši kvalificēta veselības aprūpes speciālista pirms sākat rīkoties ar jebkādu informāciju vai materiāliem, kas pieejami Tīmekļa vietnē. Informācija Tīmekļa vietnē var neatbilst Jūsu konkrētajai situācijai, un tā neaizstāj īpašu konsultāciju saņemšanu no kvalificēta veselības aprūpes speciālista.
 5. Jums sākumā vajadzētu konsultēties ar atbilstošu kvalificētu veselības aprūpes speciālistu pirms sākat pildīt kādas vingrinājumu programmas vai izmantojat jebkādu informāciju no Tīmekļa vietnes, it īpaši ja Jums (vai Jūsu ģimenē) anamnēzē ir augsts asinsspiediens vai sirds slimības vai ja Jūs esat piedzīvojis sāpes krūškurvī sportojot vai sāpes krūškurvī pēdējā mēneša laikā nesportojot, esat stāvoklī, barojat ar krūti, ciešat no vēža vai citas ilgtermiņa slimības, dzīvojat ar aknu vai nieru saslimšanu vai nieru mazspēju, ir diabēts, asinsspiediena vai holesterīna problēmas, esat aptaukojies, smēķējat, ir kaulu vai locītavu problēmas, kuras var pasliktināties fizisku aktivitāšu laikā vai atveseļojaties vai nesen esat atveseļojušies no slimības un/vai traumas.

Atbildības ierobežojums

 1. Ievērojot tiesības, ko Jums piešķir tiesību akti patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kurus nevar neievērot, mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādām Jūsu traumām vai nejaušiem zaudējumiem, ieskaitot zaudējumus saistībā ar ienākumiem, datiem vai personiskām traumām vai izrietošiem zaudējumiem, ja vien šāds atbildības ierobežojums nav atļauts ar likumu.
 2. Pēc tā cik likumā atļauts, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par sekām, kas izriet vai ir saistītas ar jebkāda veida aktivitātēm : (1) nāve; (2) fiziskas vai mentālas traumas (tostarp šāda traumas saasināšanās, paātrināšanās vai atkārtošanās); (3) kādas slimības iegūšana, saasināšanās vai paātrināšanās; un (4) jebkādas citas kondīcijas, apstākļu, aktivitātes, uzvedības veida, saasināšanās, paātrināšanās vai atkārtošanās: (a) kuras ir vai var būt kaitīgas vai neizdevīgas Jums vai sabiedrībai; vai (b) kuras var radīt kaitējumu vai nelabvēlīgus apstākļus jums vai sabiedrībai .

Mūsu tiesības modificēt pakalpojumus

 1. Jūs apzināties, ka mums ir tiesības jebkurā brīdī, pēc mūsu ieskatiem, mainīt, modificēt, variēt, dzēst vai citādāk darboties ar Tīmekļa vietni un/vai Noteikumiem un Nosacījumiem.
 2. Mēs jūs informēsim par jebkādām izmaiņām, piemēram: (a) publicējot tās mūsu tīmekļa vietnē vai (b) rakstot Jums uz pastu vai e-pastu, kuru Jūs mums esat norādījis. (c) Visjaunākie noteikumi un nosacījumi vienmēr ir spēkā.
 3. Jūs piekrītat, ka mēs varam nodot, piešķirt, licencēt vai darboties mūsu interesēs ar Tīmekļa vietni, Facebook grupu, autortiesībām vai jebkuru citu publicētu materiālu mūsu Partneriem vai jebkurai trešai pusei, kuriem jebkurā gadījumā jāpilda jebkuras mūsu ar Jums vienošanās nosacījumi par pakalpojumiem, ko mēs jums sniedzam par samaksu. Mēs Jūs informēsim par izmaiņām vai darījumiem 60 dienu laikā saskaņā ar 69. punktu.

Jurisdikcija

 1. Šos Noteikumus un Nosacījumus regulē LR likumdošana.

Atlīdzība

 1. Jūs piekrītat mūs pilnībā atbrīvot no jebkādām visu trešo pušu prasībām un izdevumiem, tostarp advokāta/klienta izmaksām, kas var rasties Jūsu nepareizas vai nelegālas Tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā un/vai Noteikumu un Nosacījumu neievērošanas rezultātā un/vai trešās puses atbalstīšanu vai to darbības veicināšanu, kas rada mums zaudējumus.
 2. Jūs esat atbildīgs par visu saturu, ko publicējat Facebook grupā.
 3. Jūs piekrītat mums atlīdzināt jebkādas prasības, zaudējumus, izmaksas vai izdevumus ("zaudējumi"), kas mums var rasties Jūsu dēļ vai veicināt šādu zaudējumu rašanos.

Vispārīgi

 1. Šie Noteiktumi un Nosacījumi veido visu vienošanos starp mums un Jums, saistībā ar Jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu.
 2. Atteikšanās Ja mēs neizmantojam vai kavējamies izmantot mūsu pilnvaras vai tiesības, kas mums ir saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem (ja vien tas nav rakstiski paziņots Jums), tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no iespējas izmantot šīs pilnvaras vai tiesības, un neizslēdz mūsu iespēju izmantot šīs pilnvaras un tiesības vēlāk.

Atteikšanās

 1. Ja mēs neizmantojam vai kavējamies izmantot mūsu pilnvaras vai tiesības, kas mums ir saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem (ja vien tas nav rakstiski paziņots Jums), tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no iespējas izmantot šīs pilnvaras vai tiesības, un neizslēdz mūsu iespēju izmantot šīs pilnvaras un tiesības vēlāk.

Informācija pieejama Tīmekļa vietnē

 1. Visa informācija, ko mēs sniedzam Tīmekļa vietnē, tiek sniegta godprātīgi. Mēs iegūstam mūsu informāciju no avotiem, kurus mēs uzskatām par precīziem un aktuāliem publikācijas laikā. Mēs varam atjaunot šo informāciju jebkurā laikā, bet Jūs apzināties, ka šī informācija Tīmekļa vietnē var nebūt pati aktuālākā. Papildus, cik likums to atļauj, mēs nekādā veidā negarantējam, ka informācija, ko mēs sniedzam ir uzticama, precīza vai pilnīga un (ja vien tas nav būtiski uzsvērts) mēs negarantējam nekādus specifiskus rezultātus par Tīmekļa vietnes vai informācijas, kas tajā iegūstama, izmantošanu. Cik likums to atļauj, mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas var rasties uzticoties un veicot darbības saistībā ar informāciju vai materiāliem, kas sastopami Tīmekļa vietnē.